Inbound Marketing

Inbound marketing är ett av marknadsföringens många buzz words. För en gångs skull är uttryckets betydelse ganska tydlig.

Inbound marketing handlar om att de du marknadsför dig mot hittar till dig i stället för att du försöker hitta dem. Basen i marknadsföringsstrategin kring inbound markenting är ett intensivt arbete med att skapa relevant innehåll, eller content, att använda digitalt. Inbound marketing fungerar perfekt för digital marknadsföring. Rätt utformat fungerar det som en oljad blixt. Det är snabbt, billigt och effektivt. Genom bloggar, white papers, Facebook, Twitter, YouTube och andra kanaler sprids ditt innehåll väldigt fort, till en låg kostnad. Det blir dessutom mätbart, då olika analysverktyg ger dig omedelbar återkoppling på insatt aktivitet.