Intern kommunikation

Stor organisation? Multinationellt företag? Svårt att nå ut till organisationen?

Relevanta frågor att ställa i vardagen. Olika nivåer i ett företag kommunicerar på olika sätt och ibland förstår de inte varandra. Det tilltänkta budskapet blir ännu trögare att vidarebefordra om det dessutom kommuniceras på ett utländskt språk.

DayDream hjälper regelbundet internationella företag med sin internkommunikation. Vill du också skapa snabbare, effektivare och tydligare kommunikation? Kontakta DayDream. Vi hjälper gärna till!